Onze slimme diensten

Onze duurzame bouw- en energieoplossingen hebben de toekomst en wérken! De energieprijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen en de verwachting is dat ze de komende jaren nog meer zullen toenemen. Energielasten zullen daardoor een steeds groter deel van uw budget zijn.

In deze tijd van energiebesparing en groen denken, werken wij actief mee en dragen wij zorg voor  installaties zo energiebesparend mogelijk te maken.

Wij dragen er vanzelfsprekend zorg voor dat alle afkomende materialen bij demontage op een verantwoorde wijze worden verwerkt. Wij scheiden dan ook ons eigen afval, dragen zorg voor het afvoeren van koelgassen volgens STEK richtlijnen en dragen zorg voor een verantwoordelijke afvoer van bijvoorbeeld TL buizen, gasontladings lichtbronnen en voorschakelapparatuur die in vele lichtarmaturen verwerkt zijn.

Daar waar mogelijk passen wij materialen toe die het milieu minimaal of geheel niet belasten en de uitstoot van broeikasgassen maximaal beperken. De door ons toegepaste installaties zoals warmtepomp systemen en energiezuinige verlichting zijn daar een goed voorbeeld van.

Ervaar totale ontzorging van uw duurzame bouw-, installatie en energie projecten door SMARTER. In de wereld van de bouw en installatiebedrijven zijn wij uniek in onze aanpak en combinatie van diensten. Een aanpak waarbij de klant centraal staat en alles gebeurd op basis van de eisen en wensen van de klant. Een aanpak waarbij het niet stopt bij afronding van een project, maar de hele levenscyclus van een gebouw of installatie aan bod komt.

SMARTER heeft alle disciplines in huis van calculeren tot en met oplevering en 24×7 monitoring/beheer van onze oplossingen. Daarmee zijn we een partner vanaf het eerste gesprek tot en met de vervanging aan het einde van de levensduur. In ons eerste gesprek gaan we samen met de klant om tafel en bepalen we de wensen en Eisen, maar ook de randvoorwaarden! Door op deze manier samen te werken weten we 100% zeker dat we een oplossing realiseren die 100% voldoet aan de wensen en eisen.

SMARTER richt zich op kwaliteit en klanttevredenheid en verzorgt een breed scala aan oplossingen in 3 werkgebieden,

Onze manier van werken:

SMARTER Build

SMARTER Comfort

SMARTER Energy