Over ons

SMARTER Holding BV is een innovatief concern met twee werkmaatschappijen:

  • SMARTER Build BV
  • SMARTER Comfort BV

De strategie van SMARTER – ‘creating now, building a SMARTER future’ – is erop gericht dat de SMARTER groep in 2022 te boek zal staan als een van Nederlands belangrijkste duurzame en innovatieve bedrijven, met 100% klantentevredenheid en minimale footprint.

SMARTER & KERNWAARDEN

Mensen:  Toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers, medewerkers, partners en de samenleving.
Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met onze omgeving.
Onze werkzaamheden hebben van nature een effect op de lokale omgeving, gebruikers en samenleving. Wij zijn proactief in het minimaliseren van hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers.
Wij creëren een veilige-, en inspirerende omgeving waarin onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze medewerkers is uitgewerkt in:

  1. Gezondheid en veiligheid – Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming. Wij hechten aan het continu verbeteren van onze prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor al onze medewerkers en onderaannemers en allen die te maken hebben met onze activiteiten.
  2. Gelijkheid en diversiteit – Wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet. Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen en wij stellen zeker dat geen sollicitant of medewerker wordt benadeeld op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, etnische herkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.
  3. Opleiding en ontwikkeling – Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij onze medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming.

Ketenpartners: Wij kopen op een verantwoordelijke wijze in.
Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord. Wij werken samen met onderaannemers en leveranciers om ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken.